HRM

Ben je op de hoogte van de laatste wijzigingen in de cao voor jouw branche?
Heb je eigenlijk inzicht in het verzuimpercentage van je medewerkers en de frequentie hiervan?
Hoe doe ik het t.o.v. mijn concurentie?

De online module HRM van Serix biedt jou ondersteuning op dit vlak en dat bespaart je tijd en energie. Door externe koppelingen, processen die geautomatiseerd zijn en medewerkers bijvoorbeeld zelf diensten te laten ruilen, houd jij meer tijd over om op strategisch niveau jouw HR-beleid te managen.

Functionaliteiten

 • Opstellen standaard contracten conform huidige cao
 • Genereren automatische melding bij afloop contract
 • Uploaden en bewaken kopie ID en/of VOG volgens AVG
 • Bewaking AVG m.b.t. communicatie en uitdiensttreding
 • Bijhouden en verwerken uren-/kilometerregistratie
 • Salarisadministratie en verloning
 • Aanvragen, goedkeuren en verwerken verlof
 • Automatisch doormelden verzuimen aan UWV en arbodiensten
 • GĂ«integreerd poortwachtersysteem

Rapportages

 • Personeelsomvang naar verhouding leeftijd/geslacht
 • Verzuimpercentage en frequentie
 • Dossieropbouw